FREE SHIPPING

ON ORDER OVER ฿1,200

RETURN, EXCHANGE

IN 2 WORKING DAYS

02-452-9433

CALL US CALL CENTER

ขั้นตอนการสั่งซื้อด้วยระบบบัตรเครดิต

ขั้นตอนการสั่งซื้อด้วยระบบบัตรเครดิต


1. ขั้นตอนที่ 1 นี้เพียงคุณเลือกหยิบสินค้าที่คุณต้องการใส่ตะกร้า2. ขั้นตอนนี้เมื่อคุณได้ทำการหยิบสินค้าใส่ตะกร้าแล้ว สินค้าทั้งหมดที่คุณได้เลือกไว้ก็จะเข้ามาอยู่ในตะกร้าสินค้าของคุณ  3. หน้านี้จะเป็นหน้ารวมและแสดงรายละเอียดของสินค้าทั้งหมดที่คุณได้ทำการเลือกไว้แล้วก่อนหน้านี้


4. เมื่อทำการคลิ๊กที่ สั่งซื้อ ในขั้นตอนที่ 3. แล้วก็จะพบกับหน้านี้(ในกรณีที่ยังไม่ได้ทำการเข้าระบบ) 


5. เมื่อทำการเข้าสู่ระบบมาแล้ว ทางระบบจะทำการสอบถามข้อมูลข้อมูลดังภาพ


6. ทางระบบจะให้ลูกค้า เลือก/ระบุที่อยู่ที่จะจัดส่งสินค้า


7. ในขั้นตอนนี้นั้นทางระบบจะสอบถามถึงขั้นตอนการชำระเงินของทางลูกค้า โดยเลือกที่ บัตรเครดิต และติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมตามภาพ 


8. ในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการยืนยันการสั่งซื้อของลูกค้าอีกครั้ง


9. ในขั้นตอนนี้จะเป็นหน้ากรอกข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า10. ในขั้นตอนนี้ลูกค้าสามารถ ปริ้นเพื่อเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ได้ และคลิ๊กที่ CONTINUE เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ  • Cirrus
  • Discover
  • Master Card
  • Visa